manbetx手机版登录注册-[首頁]2022版

【专硕-招生】manbetx手机版登录注册2022年专业硕士推免生预复试结果公告

发布人:陈永佳 发布时间:2021-09-27 点击次数:


按照manbetx手机版登录注册2022年专业硕士接收推免生复试和录取工作方案,我院组织专家对参加推免生预复试人员进行了考核,考核成绩见附件。预复试总分60分及以上均为合格,请预复试总分合格的同学按照规定时间登陆“中国研究生招生信息网”的“推免服务系统”填写推免志愿,我院将于2021年9月28日中午12时开始自“中国研究生招生信息网”的“推免服务系统”给预复试成绩合格的人员发出复试和录取通知,请考生在规定时间内及时在系统进行确认,超时不确认的视同放弃资格,学院将按照顺序发出通知,直至录满为止。

附件    预复试成绩表

(一)会计(专业代码:125300)

序号

考生姓名

报考专业名称

英语分数(20分)

专业能力及综合分数(80分)

预复试分数

1

王若琳

会计

18.40

74.80

93.20

2

尤紫雯

会计

18.20

74.60

92.80

3

梁敏钰

会计

18.00

74.00

92.00

4

汪天宇

会计

18.40

73.40

91.80

5

杜蕊珍

会计

18.60

73.20

91.80

6

陈晓颖

会计

17.40

73.80

91.20

7

张雨鹏

会计

18.60

72.60

91.20

8

刘诺

会计

18.40

72.80

91.20

9

郭帅

会计

17.20

73.80

91.00

10

王嫣然

会计

18.00

73.00

91.00

11

陆洁

会计

17.60

73.00

90.60

12

王悦

会计

17.60

72.60

90.20

13

高瑞晨

会计

17.40

72.40

89.80

14

许璎珞

会计

17.40

72.40

89.80

15

李姣

会计

17.40

72.20

89.60

16

于小涵

会计

17.40

72.20

89.60

17

李军慧

会计

16.60

72.80

89.40

18

李凯伦

会计

16.80

72.60

89.40

19

张恺宸

会计

17.75

71.50

89.25

20

胡若琳

会计

17.80

71.40

89.20

21

陈云

会计

17.40

71.80

89.20

22

钟露

会计

17.40

71.80

89.20

23

张垄雨

会计

16.60

72.40

89.00

24

张薇

会计

16.80

72.20

89.00

25

邓雨欣

会计

16.60

72.40

89.00

26

张艺

会计

17.00

72.00

89.00

27

陈聪

会计

17.60

71.20

88.80

28

王如恬

会计

17.00

71.80

88.80

29

王雅琪

会计

17.80

71.00

88.80

30

郝雨童

会计

17.00

71.80

88.80

31

王奕茹

会计

16.60

72.00

88.60

32

肖雅迪

会计

17.50

71.00

88.50

33

马瑞

会计

17.25

71.25

88.50

34

王怡蕾

会计

16.60

71.80

88.40

35

韩佳男

会计

17.60

70.80

88.40

36

秦亚诺

会计

17.40

71.00

88.40

37

李浚绮

会计

17.50

70.75

88.25

38

李一晗

会计

17.75

70.50

88.25

39

徐慧杰

会计

17.00

71.20

88.20

40

赵月

会计

18.20

70.00

88.20

41

杨娇颖

会计

17.00

71.20

88.20

42

唐文博

会计

17.80

70.40

88.20

43

曹展

会计

16.60

71.60

88.20

44

丁雨然

会计

17.20

70.80

88.00

45

宋芳静

会计

16.80

71.20

88.00

46

李梦函

会计

17.50

70.50

88.00

47

郭娜

会计

17.00

70.80

87.80

48

方胜楠

会计

17.20

70.60

87.80

49

李心如

会计

17.00

70.80

87.80

50

徐泽鹏

会计

17.00

70.80

87.80

51

刘杏妮

会计

16.40

71.20

87.60

52

詹仁彩

会计

16.60

70.80

87.40

53

温昕泽

会计

16.60

70.80

87.40

54

梁娟

会计

17.20

70.20

87.40

55

兰婷舒

会计

18.00

69.25

87.25

56

陈卓

会计

16.75

70.50

87.25

57

明文慧

会计

16.80

70.40

87.20

58

贾艺玮

会计

17.60

69.60

87.20

59

唐娜

会计

15.60

71.40

87.00

60

向紫云

会计

16.80

70.20

87.00

61

姜宇

会计

17.40

69.60

87.00

62

贾天旭

会计

17.00

70.00

87.00

63

邢雅静

会计

17.00

69.80

86.80

64

许笑娟

会计

17.80

69.00

86.80

65

彭青思

会计

17.00

69.75

86.75

66

刘馨

会计

17.25

69.50

86.75

67

裴云燕

会计

16.20

70.40

86.60

68

吴悠

会计

16.60

70.00

86.60

69

王杰

会计

16.60

70.00

86.60

70

徐晴

会计

17.00

69.60

86.60

71

刘宇

会计

16.60

69.80

86.40

72

汪可欣

会计

18.40

68.00

86.40

73

杜瑜

会计

15.60

70.60

86.20

74

龙振勇

会计

16.40

69.60

86.00

75

周瑶

会计

16.40

69.40

85.80

76

盖丽娜

会计

16.80

69.00

85.80

77

杨洲

会计

16.80

68.80

85.60

78

林茵茵

会计

15.00

70.60

85.60

79

张婷婷

会计

16.25

69.25

85.50

80

邢鹏程

会计

16.40

69.00

85.40

81

覃莉

会计

16.80

68.60

85.40

82

伍晓清

会计

16.80

68.60

85.40

83

廖紫嫣

会计

16.60

68.40

85.00

84

张怀钰

会计

16.60

68.40

85.00

85

张怡

会计

16.20

68.80

85.00

86

郝嘉怡

会计

15.00

69.80

84.80

87

李春燕

会计

16.20

68.60

84.80

88

张亚琪

会计

15.75

69.00

84.75

89

孙艳蓉

会计

16.80

67.80

84.60

90

付慧

会计

16.40

68.00

84.40

91

张玥

会计

16.80

67.60

84.40

92

李晓杰

会计

15.50

68.75

84.25

93

蓝咏雪

会计

16.00

68.20

84.20

94

冯琪

会计

16.80

67.20

84.00

95

曹丽娟

会计

16.40

67.40

83.80

96

林哲如

会计

15.00

68.80

83.80

97

秦婧

会计

16.00

67.80

83.80

98

高兴

会计

15.40

68.20

83.60

100

王淇

会计

0

0

放弃复试

101

李佳眙

会计

0

0

放弃复试

102

宋嘉奕

会计

0

0

放弃复试

103

王月芳

会计

0

0

放弃复试

 

(二)资产评估(专业代码:025600)

序号

考生姓名

报考专业名称

英语分数(20分)

专业能力及综合分数(80分)

预复试总分

1

郝俊美

资产评估

17.40

72.60

90.00

2

文悦

资产评估

17.20

72.60

89.80

3

吴瑛祖

资产评估

16.80

72.20

89.00

4

张义坤

资产评估

17.75

71.00

88.75

5

孟荣

资产评估

17.60

71.00

88.60

6

陈文熙

资产评估

16.60

71.80

88.40

7

毛坤阳

资产评估

17.20

71.00

88.20

8

李钰

资产评估

16.80

71.40

88.20

9

蔡昀

资产评估

16.60

71.60

88.20

10

牛雪华

资产评估

17.00

70.20

87.20

11

吴嘉欣

资产评估

15.40

69.80

85.20

12

李响

资产评估

13.80

71.40

85.20

 

(三)应用统计(专业代码:025200)

序号

考生姓名

报考专业名称

英语分数(20分)

专业能力及综合分数(80分)

预复试总分

1

张书琪

应用统计

17.80

73.60

91.40

2

胡凌一

应用统计

17.60

72.40

90.00

3

郑函青

应用统计

17.60

72.40

90.00

4

张慧

应用统计

16.40

71.60

88.00

5

陈玉菲

应用统计

16.40

70.80

87.20

6

王雪纯

应用统计

16.80

68.80

85.60

7

张向阳

应用统计

15.40

68.80

84.20

 

中国地质大学(武汉)manbetx手机版登录注册

专硕教育中心        

2021 年9月27日